facebook menu

golf, golf brno, golfové hřiště

golf, golf brno, golfové hřiště

down

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2021

22. 01. 2021

Vážení členové GKAB, výbor klubu rozhodl o výši členských příspěvků pro rok 2021. Níže naleznete údaje o výši těchto příspěvků a platební údaje.

Rozhodli jsme se jako výbor nejít cestou zdražování, zachováváme tedy výši členských příspěvků z loňského roku, avšak pouze za předpokladu, že k jejich úhradě dojde nejpozději do 28.2.2021. V případě, že budete příspěvek hradit později, zvyšuje se cena o 100 – 500 Kč v závislosti na typu členství (viz tabulka níže):

Typ členství

Vstupní poplatek

Roční členský příspěvek při úhradě do 28.2.2021

Roční členský příspěvek při úhradě od 1.3.2021

Základní členství

600,00 Kč

6 900,00 Kč

7 400,00 Kč

Členství rodinného příslušníka

600,00 Kč

5 200,00 Kč

5 700,00 Kč

Seniorské členství

600,00 Kč

5 200,00 Kč

5 700,00 Kč

Mládežnické členství do 15 let

600,00 Kč

600,00 Kč*

700,00 Kč*

Mládežnické členství do 16 do 18 let

600,00 Kč

1 800,00 Kč

2 000,00 Kč

Studentské členství

600,00 Kč

3 400,00 Kč

3 700,00 Kč

 

* Neplatí se v prvním roce, kdy mládežnický člen vstoupí do klubu (tj. v prvním roce hradí jen vstupní poplatek ve výši 600,- Kč).

Pro úplnost uvádím, že:

1) Seniorské členství mají fyzické osoby starší 60 let

2) Mládežnické členství mají fyzické osoby mladší 18 let

3) Studentské členství mají fyzické osoby mladší 26 let, které současně prokážou, že se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole nebo vysoké škole v denní nebo kombinované formě

4) Členství rodinného příslušníka mají fyzické osoby, jejichž manžel, sourozenec, předek nebo potomek v řadě přímé je členem se základním členstvím

Roční členské poplatky pro rok 2020 prosím uhraďte nejpozději na účet klubu č. 2114328521/2700, variabilní symbol: rodné číslo, u cizince datum narození.
 
tel 420 605 11 09 54
mail gkab@email.cz
facebook facebook

Chcete dostávat novinky na Váš email ???
ZAREGISTROVAT SE