facebook menu

golf, golf brno, golfové hřiště

golf, golf brno, golfové hřiště

down

Hřiště

Golfové hřiště Automotodrom Brno se nachází v areálu Masarykova okruhu v bezprostřední blízkosti města Brna a dálnice D1. Přijďte k nám zakusit v České republice jedinečnou atmosféru spojení golfu a prostředí závodního okruhu.

Hřiště je v současné době 6jamkové s plánovanou dostavbou do 9jamkové podoby.

Hřiště je provozováno jako veřejné. Je tedy určeno i pro úplné začátečníky i hráče bez zelené karty.

S ohledem na svoji členitost představuje hřiště výzvu pro hráče všech výkonnostních kategorií.

Par hřiště je 29 (8 jamek), 58 (16 jamek). Délka hřiště 3312 metrů ze žlutých odpališť a 3040 metrů z červených odpališť.

V areálu hřiště je k dispozici i 150 metrů dlouhý driving range s 6 odpalovacími stáními.

Hra, položka

Členové klubu GKAB

Ostatní

Celodenní vstup - pondělí až pátek

0 Kč

400 Kč

Celodenní vstup - sobota, neděle a svátky

0 Kč

500 Kč

Košík míčů

50 Kč

50 Kč

 

Mapa hřiště


 

Místní pravidla

Hranice hřiště (Pravidlo 2.1):

Hranici hřiště tvoří spojnice bílých kolíků, vnější okraj servisní komunikace, vnější svodidla dráhy AMD a ploty.

Trestné oblasti (Pravidlo 17):

Hranice trestných oblastí jsou tvořeny spojnicí žlutých nebo červených kolíků.

Pro trestnou oblast za greenem jamky č. 6 lze využít dropovací zónu vlevo od greenu.

Trestné oblasti se zákazem hry (Pravidlo 17.1e):

Hranice trestných oblastí se zákazem hry jsou tvořeny spojnicí červených kolíků se zeleným vrškem.

Trestná oblast se zákazem hry na dráze jamky č. 6 je považována za oblast hřiště vyžadující ochranu a platí v ní zákaz hry a zákaz poškozování v ní rostoucí vegetace při hledání míče. Pro tuto trestnou oblast se zákazem hry lze využít i dropovací zónu vlevo od greenu.

Nepohyblivé závady (Pravidlo 16):

První plot za jamkou č. 4 (možno využít dropovací zónu), pařezy na nízko sekané ploše dráhy jamky č. 5 a kořeny stromu nebo vyčnívající kamení na nízko sekaných plochách.

Nepohyblivými závadami jsou dále všechny součásti zavlažovacího systému, informační tabule, odpadkové koše, myčky na míčky apod, všechny zpevněné cesty, stopy po pneumatikách na nízko střižených plochách, mladé keře ve vzdálenosti do 1m od plotů na jamkách č. 1 a 2.

Půda v opravě (Pravidlo 16.1f):

Všechny plochy označené modrými kolíky nebo čárami, erozní rýhy a holá místa na nízko střižených plochách větší než skórkarta.

Půdou v opravě je i odvodňovací strouha přiléhající k trestné oblasti na jamce č. 5 (kolem retenční nádrže).

Nově budované greeny v blízkosti jamek 1 a 2. Tyto nově budované greeny jsou půdou v abnormálním stavu se zákazem vstupu a hry.

Povolené stavění (vzorové místní pravidlo E-3)

Jestliže hráčův míč leží v poli v části sečené na výšku ferveje nebo nižší může hráč jednorázově využít beztrestnou úlevu v podobě povoleného stavění na délku rozložené skórkarty.

Alternativní postup namísto ztráty rány a vzdálenosti při ztraceném míči nebo míči mimo hřiště (vzorové místní pravidlo E-5)

Jestliže hráčův míč nebyl nalezen nebo je známo nebo prakticky jisto, že je mimo hřiště, může hráč namísto postupu se ztrátou rány a vzdálenosti (viz Pravidlo 18.1) dle vzorového místního pravidla E-5.

Pokyny pro pohyb na hřišti:

Upravujte stopy po dopadu míče na jamkovišti vracejte řízky a upravujte písek v bunkrech. Po celé ploše hřiště platí přísný zákaz vstupu za svodidla, ploty a servisní komunikace AMD.

Při přechodu z jamky č. 5 na jamku č. 6 dbejte zvýšené opatrnosti, neboť přechod na odpaliště jamky č. 6 kříží dráhu hry této jamky. Při přechodu mezi jamkou č. 6 a jamkou č. 1 dbejte zvýšené opatrnosti, neboť tento přechod prochází okrajem driving range.

Na hřišti platí přísný zákaz hry drivingovými míči.

Trestem za porušení pokynů pro pohyb na hřišti je okamžité ukončení hry a opuštění hřiště bez náhrady zaplacených poplatků.

Trestem za porušení pokynů pro pohyb na hřišti při soutěžní hře je:

  • při prvním porušení všeobecný trest
  • při dalším porušení diskvalifikace

Úplné znění místních pravidel je vyvěšeno na nástěnce v klubovně.

  
 
tel 420 605 11 09 54
mail gkab@email.cz
facebook facebook

Chcete dostávat novinky na Váš email ???
ZAREGISTROVAT SE