facebook menu

golf, golf brno, golfové hřiště

golf, golf brno, golfové hřiště

down

PRAVIDLA POHYBU A HRY NA HŘIŠTI

31. 03. 2021

Pro aktuální pravidla pohybu a hry na hřišti prosím klikněte na "více"

 

 

Za účelem zajištění provozu v režimu povoleném Ministerstvem zdravotnictví platí do odvolání tato pravidla pro pohyb a hru na hřišti:

 • Provozní doba hřiště od 28.3.2021 bude každý den od 8:00 do setmění (maximálně do 19:00)
 • Driving range je otevřen.
 • Cvičný green je otevřen, mohou ho však v jeden okamžik užívat pouze 2 hráči za dodržení alespoň 2m rozestupu.
 • Občerstvení i recepce jsou uzavřeny. 
 • Toalety jsou uzavřeny.
 • Ve flightu spolu mohou hrát pouze 2 osoby, včetně případného caddyho nebo doprovodu (tedy buď 2 hráči, nebo 1 hráč + 1 caddy). Větší flighty se po hřišti mohou pohybovat pouze v případě, že se jedná o osoby tvořící společnou domácnost.
 • Hráči jsou povinni mezi sebou udržovat odstup nejméně 2 metry. 
 • Tee timy prozatím není třeba rezervovat, je však třeba dodržovat startovní intervaly nejméně 10 minut. Pokud bude hřiště natolik vytíženo, že nebude stačit jeho kapacita, bude povinná rezervace tee timu zavedena.
 • Z důvodu zachování tempa hry je zakázáno hrát současně více než 2 míči.
 • Je nutné hrát jamky v pořadí 1 až 8 (nelze tedy hrát pouze dokola jamky č. 1 až 4, jak je u nás normálně mezi některými hráči běžné). Hrát pouze jamky č. 1 až 4 dokola je možné pouze v případě, že je po dohrání jamky č. 4 odpaliště jamka č. 1 volná.
 • Při pohybu na hřišti je třeba dodržovat všechna platná nařízení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví, zejména týkající zakrytí dýchacích cest certifikovanou rouškou nebo respirátorem.
 • Hřiště se nachází v katastru města Brna, okres Brno-město, mějte proto prosím na paměti, že jej po dobu omezení pohybu dle okresů tedy mohou využívat pouze osoby s bydlištěm v okresech Brno-město a Brno-venkov

Pravidla pro Driving range

 • Délka 150 m
 • Hra pouze ŽELEZY
 • Koše prosím vracejte ke klubovně
 • Odpálené míče nesbírejte
 • Zákaz hry vlastními míči
 • Dbejte zvýšené opatrnosti na vozidla projíždějící po silnici. V případě pohybu osob nebo vozidel na silnici PŘERUŠTE HRU
 • Po dobu opatření proti COVID-19 udržujte rozestupy alespoň 2 metry a po manipulaci s míči a koši použijte dezinfekci u klubovny

Věříme, že výše uvedená pravidla, která jsou vzhledem k omezením stanoveným vládou a Ministerstvem zdravotnictví, budete respektovat a přispějete tak k tomu, že si konečně budeme moci začít užívat náš oblíbený sport, byť v těchto omezujících podmínkách.
 
tel 420 605 11 09 54
mail gkab@email.cz
facebook facebook

Chcete dostávat novinky na Váš email ???
ZAREGISTROVAT SE