facebook menu

golf, golf brno, golfové hřiště

golf, golf brno, golfové hřiště

down

Hřiště je otevřeno, věnujte však pozornost omezením

22. 10. 2020

Naše hřiště je i za účinnosti vládních nařízeních účinných od 22.10.2020 OTEVŘENO. Platí však následující omezení provozu:

  • pohyb po celém areálu včetně hry na samotném hřišti je možný pouze ve skupinách po 2 (ve větších pouze v případě, že je skupina složena z členů jedné domácnosti)
  • stejná pravidla platí i pro driving range a cvičné plochy, které zůstávají otevřeny
  • kromě doby, kdy se věnujete samotné hře, je třeba mít nasazenu ochranu dýchacích cest; tuto ochranu můžete dočasně sejmout pouze v případě, že se nacházíte více než 2 metry od jiných osob
  • WC i další vnitřní prostory jsou zcela uzavřeny
  • Tee times není třeba rezervovat
  • Platba zvýhodněného celodenního fee ve výši 250,- Kč ve všední den a 350,- Kč o víkendu a ve svátcích probíhá předem na účet č. 2114328521/2700, variabilní symbol Vaše reg. č. v ČGF (pokud jej nemáte, uveďte den hry ve formátu DDMMYYYY)

Podrobnosti naleznete ve stanovisku právní komise České golfové federace na tomto odkazu: https://www.cgf.cz/data/web/pdf/2020-10-21-pk-aktualni-informace-od-22.10.-do-3.11.2020.pdf

Děkujeme Vám za dodržování výše uvedených pravidel.
 
tel 420 605 11 09 54
mail gkab@email.cz
facebook facebook

Chcete dostávat novinky na Váš email ???
ZAREGISTROVAT SE