facebook menu

golf, golf brno, golfové hřiště

golf, golf brno, golfové hřiště

down

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2019

02. 01. 2019

Vážení členové Golf klubu Automotodrom Brno, z.s.

rádi bychom Vás informovali o výši ročních členských příspěvků pro rok 2019 a o termínu splatnosti těchto příspěvků.

Výše členských příspěvků zůstává zachována ve stejné výši jako v loňském roce (pro členy z roku 2017 však již bez kompenzační slevy za sníženou možnost užívání hřiště v roce 2017), tedy:

Typ členství  Výše členského příspěvku pro rok 2019
Základní členství 5.900,- Kč
Členství rodinného příslušníka 4.400,- Kč
Seniorské členství 4.400,- Kč
Mládežnické členství do 15 let 500,- Kč*
Mládežnické členství od 16 do 18 let 1.500,- Kč
Studentské členství 2.900,- Kč

* Neplatí se v prvním roce, kdy mládežnický člen vstoupí do klubu (tj. v prvním roce hradí jen vstupní poplatek ve výši 600,- Kč).

Pro úplnost uvádím, že:

1)      Seniorské členství mají fyzické osoby starší 60 let

2)      Mládežnické členství mají fyzické osoby mladší 18 let

3)      Studentské členství mají fyzické osoby mladší 26 let, které současně prokážou, že se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole nebo vysoké škole v denní nebo kombinované formě

4)      Členství rodinného příslušníka mají fyzické osoby, jejichž manžel, sourozenec, předek nebo potomek v řadě přímé je členem se základním členstvím

Roční členské poplatky pro rok 2019 prosím uhraďte nejpozději do 31.1.2019 na účet klubu č. 2114328521/2700, variabilní symbol: rodné číslo, u cizince datum narození.

Děkujeme a budeme se těšit na setkání s Vámi v roce 2019.
 
tel 420 605 11 09 54
mail gkab@email.cz
facebook facebook

Chcete dostávat novinky na Váš email ???
ZAREGISTROVAT SE