facebook menu

golf, golf brno, golfové hřiště

golf, golf brno, golfové hřiště

down

Aktuální informace ke koronavirové epidemii

13. 03. 2020

Aktuální situace ohledně šíření koronaviru a opatření přijatá v této souvislosti Vládou ČR ovlivňují i chod našeho klubu a provoz našeho hřiště. Dovolujeme si Vás proto informovat o konkrétních dopadech na klub, jeho členy i návštěvníky našeho hřiště:

1) V souvislosti s nařízením vlády zakazujícím konání mimo jiné spolkových akcí s počtem účastníků nad 30 osob NENÍ MOŽNÉ konat členskou schůzi našeho klubu původně plánovanou na přelom měsíců března a dubna. Pozitivní je, že letos na schůzi nemělo dojít k volbě členů orgánů, ale "pouze" ke schvalování účetní závěrky a rozpočtu. Tato rozhodnutí lze naštěstí bez větších komplikací odložit. Proto členskou schůzi svoláme ihned, jak to situace dovolí.

2) Golfová hřiště prozatím nejsou mezi sportovišti, která musejí být povinně uzavřena. Pracujeme tedy dle původního plánu na otevření hřiště nejpozději od 1.4.2020. Jak jste ovšem jistě zaznamenali, opatření vlády se zpřísňují prakticky denně a není vyloučeno, že i na golfová hřiště v budoucnu dopadne povinnost jejich uzavření. V takovém případě jej samozřejmě budeme nuceni respektovat. O posunutí termínu otevření hřiště Vás budeme případně informovat.

3) Zákaz konání sportovních akcí nad 30 osob se týká samozřejmě i golfových turnajů. Budeme sledovat vývoj situace (legislativní i zdravotní) a budeme zvažovat, zda turnaje během epidemie vůbec vypisovat. Pokud k vypsání turnajů přistoupíme, budeme samozřejmě muset přijmout opatření směřující k zajištění účasti méně než 30 osob (včetně doprovodu hráčů, diváků apod).

Věříme, že výše uvedený postup z naší strany chápete. Přejeme Vám všem pevné zdraví a všem nám držíme palce, ať se epidemie co nejdříve přežene.
 
tel 420 605 11 09 54
mail gkab@email.cz
facebook facebook

Chcete dostávat novinky na Váš email ???
ZAREGISTROVAT SE